ABU-Scriptieprijs 2019

Meld je scriptie aan voor de ABU-Scriptieprijs 2019!

Studenten aan een Nederlandse universiteit of hogeschool die een scriptie afronden tussen 1 januari 2018 en 1 september 2019 over uitzendwerk, de Nederlandse arbeidsmarkt of flexibele contracten (óf een van de andere onderstaande thema's) kunnen meedingen naar de ABU-Scriptieprijs. De scriptieprijs is onderdeel van de samenwerking tussen de ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen) en AIAS-HSI (Amsterdams Instituut voor ArbeidsStudies - Hugo Sinzheimer Instituut) van de Universiteit van Amsterdam. Er worden twee prijzen van €1.500,- uitgereikt: één voor de beste hbo-scriptie (Bachelor/Master) en één voor de beste wo-scriptie (Master).

Jury en beoordeling
De heer Aart van der Gaag is jury-voorzitter van de ABU-Scriptieprijs. Daarnaast bestaat de jury uit de heer Hans Kamps en de heer Fred van Haasteren (allen ere-leden van de ABU).  De scripties zullen worden beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:  

Over de uitslag van de scriptieprijs zal niet worden gecorrespondeerd, de jury staat vrij een afweging te maken, de bekendgemaakte criteria zijn daarbij leidend maar niet limitatief.  Wil je meedingen naar de ABU-Scriptieprijs, mail je scriptie vóór 1 september 2019 naar sean.stevenson@uva.nl

Voorwaarden
De scriptie moet minstens met 7,5 beoordeeld zijn en mag niet eerder zijn beloond met een prijs. Verder mag de scriptie alleen in het Nederlands of Engels geschreven zijn. De scripties moeten betrekking hebben op minimaal één van de volgende onderwerpen of een ander onderwerp dat raakt aan het thema (flexibele) arbeidsmarkt:

Thema's
Flexibele arbeid en flexibilisering arbeidsmarkt;  (Intersectorale) arbeidsmobiliteit; Het Flexicurity model; Sociale zekerheid in relatie tot flexibele arbeid; Arbeidsregelgeving en een level playing field; Uitzendarbeid en het respecteren van fundamentele arbeidsrechten; Uitzendarbeid en ‘decent work’;  Binden en boeien van flexibel werkenden;  Leven lang ontwikkelen en/of scholing van flexibel werkenden; Betekenis van maatschappelijk verantwoord uitzendondernemen;  Nieuwe vormen van werk en arbeidsrelaties in de nieuwe economie (microjobs, gig economy, platformwerk); De invloed van technologische ontwikkeling (digitalisering, robotisering en automatisering) op de hoeveelheid, de organisatie en de kwaliteit van werk; Baanzekerheid versus inkomenszekerheid. Wat wordt belangrijker en hoe bereiken we het?; Uitzendarbeid en gezondheid; Het uiten van klachten/onvrede door uitzendkrachten.