Evidencebased werken bij dienstverlening aan werkzoekenden

De adviseurs werk van UWV stellen aan de start van de werkloosheid van werkzoekenden vast welke dienstverlening zij gaan inzetten om hun kansen op werk te verbeteren. Om de adviseur te ondersteunen in zijn keuze is er sinds kort de Keuzehulp dienstverlening WW. Dit instrument bundelt alle beschikbare informatie over welke dienstverlening voor welke werkzoekende werkt, zowel uit wetenschappelijke als praktijkinzichten. In gesprek met de werkzoekende combineert de adviseur deze inzichten met die van de werkzoekende en komt tot dienstverlening op maat. Deze werkwijze draagt bij aan evidencebased werken en vakmanschap binnen UWV.


Details

Author(s) UWV
Language Dutch
Year of publication Sep, 2019
Publisher Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), Den Haag
Website / Document Visit

Zoek publicaties

en

of